Vi tilbyder rengøring og vedligeholdelse af solceller

Service af solcelleanlæg

Rengøring og vedligeholdelse af solcelleanlæg

I en tid, hvor vi skal passe på klimaet og tænke i bæredygtige løsninger, er ét af mange tiltag bl.a. at sørge for langtidsholdbare løsninger, der holder i mange år frem og som ikke skal udskiftes på årlig basis. Når du har truffet et bæredygtigt og langtidsholdbart valg om at anskaffe dig et eller flere solcelleanlæg til din virksomhed, skal det selvfølgelig passes godt på, så det kan holde i mange år frem. Og som lovet står NRGreen for bureaukratiet, installationen og altså også vedligeholdet.

I det følgende vil vi gennemgå, hvad en serviceaftale hos os indebærer, samt hvordan vi i vores fremtidige samarbejde vil vedligeholde dit nye solcelleanlæg. 

Solceller og service går hånd i hånd

Når du tegner en serviceaftale hos NRGreen vil den først og fremmest løbe i 120 måneder med opstart efter installationen af selve solcelleanlægget. En serviceaftale med os indebærer alt fra årligt eftersyn til rengøring, og i det følgende vil vi beskrive for dig, hvad du siger ja tak til, når du indgår en aftale med os om, at vi må varetage service af dit nye solcelleanlæg. Står du og har købt dit solcelleanlæg hos en anden virksomhed, står vi fortsat til rådighed med en serviceaftale til dine solceller.

Kontakt os

campaign creators e6n7uoEnYbA unsplash scaled e1613308781232
Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst en besked

Vores værditilbud

NRGreen er din garanti for

 • En intelligent omstilling fra sort til grøn energi
 • En langsigtet og bæredygtig klimaplan for jeres energiforbrug
 • En investering i klimaet uden, at I skal finde penge i budgettet
 • Professionel indgåelse af aftaler og samarbejde med leverandører
 • At I sparer tid på vedligehold og drift af jeres aftaler og energiløsninger
 • Op til 15 års garanti på alle installationer
NRGreen klimaaftalen

Serviceaftalen uddybet:

I dette afsnit vil vi gennemgå serviceaftalen, som indeholder følgende punkter: 

 1. Vedligeholdelse
 2. Regler vedr. udlejning
 3. Opsigelse
 4. Information om leverandør
 5. Tilladelser vedr. opsatte genstande
 6. Undtagelser ved force majeure
 7. NRGreens privatpolitik ved serviceaftaler til solceller

Vedligeholdelse

Når du tegner en serviceaftale med os, indbefatter den fri vedligeholdelse og service af dit solcelleanlæg, og herunder udgifter til arbejdsløn, løbende kontrol og telefonisk hjælp inden for normal arbejdstid, som er mellem 08.00-16.00. Alt service på solcelleanlægget skal udelukkende foretages af NRGreen eller dennes underentreprenør.

Regler ved udlejning

Det valgte solcelleanlæg må ikke udlejes, udlånes eller overlades til tredjemand, og de opsatte genstande må ikke ændres, omdannes eller udskiftes. Andet udstyr, som ikke er en integreret del af solcelleanlæggets armaturer, er ikke indbefattet af serviceaftalen. 

Opsigelse

NRGreen kan til enhver tid opsige aftalen og kræve erstatning, såfremt at serviceaftalen ikke bliver overholdt. Dette kunne eksempelvis være misligholdelse af Klimaaftalen, manglende betaling eller konkurs af virksomheden. 

Skader som er forårsaget af udefrakommende begivenheder, såsom brand-, vand eller lynskader eller grov forsømmelighed er ikke indbefattet af serviceaftalen.

Information om leverandør

Forinden underskrivelsen af serviceaftalen har kunden godkendt valg af leverandør, fabrikat, leveringsbetingelser, serviceleverandør, specifikationer samt serviceaftalens indhold. 

Tilladelser

Det er kundens ansvar at både private og offentlige forskrifter, som gælder i forbindelse med benyttelsen af de opsatte genstande, bliver overholdt samt at nødvendige tilladelser indhentes. 

Undtagelser ved force majeure

Såfremt at NRGreen, på grund af force majeure, bliver ude af stand til at opretholde sin del af aftalen suspenderes serviceaftalen. Dette kunne være lockout, transportforstyrrelser, krig eller brand.  En force majeure skal meddeles straks herefter, hvoraf den forventede varighed oplyses. I dette tidsrum skal NRGreen forsøge at overvinde situationen så hurtigt som muligt, for derved at kunne komme tilbage til vedligeholdelse af solcelleanlægget.

NRGreens privatpolitik ved serviceaftaler til solceller

NRGreen har en til hver tid gældende privatlivspolitik, som blandt andet indbefatter personoplysninger og som ligeledes løbende bliver opdateret.

campaign creators e6n7uoEnYbA unsplash scaled e1613308781232
Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst en besked

Har du spørgsmål til vedligholdelse af solcelleanlæg?

Hvordan udfører NRGreen vedligeholdelse af solcelleanlæg? 

Vedligeholdelse af solcelleanlæg kræver forskellige tiltag i løbet af året for at sikre, at alle parametre spiller. Vi foretager derfor bl.a. et årligt eftersyn af dit solcelleanlæg, hvor vi laver en måling af DC spændingen på panelernes strenge, tjekker taggennemføring samt solceller og monteringssystem. Vi tester også fejlstrømsafbryder og efterspænder klemmer på kabler i inverteren. 

Derudover foretager vi stikprøver af fugtighed på loftrum ved gennemføringer og tjekker termografering af inverteren, for på den måde at forhindre overophedning. Løbende gennem året laver vi ligeledes fjernovervågning via en tablet, hvor vi kan holde øje med eventuelle fejlmeldinger. Vores fjernovervågning bruger vi ligeledes også til at sikre dig, at du opnår den korrekte besparelse på dit solcelleanlæg. 

Skulle der opstå fejlmeldinger har NRGreen en forpligtelse til at få udført den nødvendige service dagen efter, at dette er blevet anmeldt. Dette skal ske på telefon 70 605 601 eller på mail service@nrgreen.dk. NRGreen hæfter ikke for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab eller andet indirekte tab i forbindelse med service af solcelleanlæg. 

Rengøring er en del af din service af solcelleanlæg

Foruden at foretage en service af solcelleanlægget og dettes drift, kommer vi ligeledes også forbi og gør solcelleanlægget rent efter behov. Når man vasker et solcelleanlæg skal det ske i kalkfrit vand og under de korrekte forhold. Dette stiller vi hos NRGreen til rådighed ved at have vores eget vaskeanlæg, hvor vi udfører den nødvendige rengøring og vedligeholdelse af solcelleanlægget. Levetiden på inverteren, som omformer strømmen, forlænges ligeledes ved en korrekt rensning af filteret og ventilatoren. 

Derfor er service af solceller så vigtige  

Vi anbefaler altid, at man tegner en serviceaftale, når man får installeret et solcelleanlæg. Det gør vi, da der skal mange forskellige komponenter til at få et solcelleanlæg til at spille – komponenter som vi er eksperter på og komponenter, som du derfor ikke skal bekymre dig om, når der skal ydes den nødvendige og korrekte vedligeholdelse af dit solcelleanlæg.

Det står vi for

en grøn og bæredygtig vej

Har du flere spørgsmål?

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst en besked
Scroll til toppen